Đón Bộ trưởng có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và các Phó chủ tịch: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi và cán bộ cơ quan T.Ư Hội (ảnh).
Tại cuộc gặp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến T.Ư Hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB, CQN trên cả nước. Đại tướng thông báo với lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tình hình trong nước, quốc tế có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng. Năm 2017, Quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề chiến lược liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng Hội CCB luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đồng thời góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Nhân dịp này một lần nữa Bộ trưởng khẳng định công việc của Hội CCB cũng là công việc của Bộ Quốc phòng, Hội CCB thực hiện hiệu quả công tác Hội cũng chính là góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Thay mặt T.Ư Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cảm ơn sự quan tâm của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và nhấn mạnh: Các cấp Hội luôn luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thời gian qua, tình hình trong nước có một số vụ việc gây bất ổn định, điển hình như ở Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hội CCB các cấp đã tích cực chủ động tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng góp phần giải quyết tình hình, đạt được những kết quả tích cực, được Đảng và Nhà nước ghi nhận; đặc biệt, các cấp Hội phối hợp với các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tin và ảnh: Anh Hải - Hoàng Linh