Kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam là một trong 8 sự kiện lớn của cả nước trong năm 2010; Bộ Quốc phòng có kế hoạch cụ thể, tập trung vào 4 nội dung lớn là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, kết hợp với phong trào thi đua quyết thắng tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của toàn quân và toàn dân; Xây dựng các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm sách báo, tập trung ở Quân khu 7 và Quân khu 9; Gặp mặt giao lưu với các nhân chứng lịch sử ở địa phương và hội thảo khoa học lịch sử tại TP Hồ Chí Minh; Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội.

Lấy trọng tâm tuyên truyền là giải phóng miền Nam, trọng điểm là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; thời điểm đậm nét là từ ngày 20 đến 30-4-2010. Tự hào với truyền thống anh hùng của dân tộc và quân đội, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

An Hà