Những câu chuyện giao lưu trong chương trình giữa khán giả với các đại biểu là tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ, chiến sỹ quân đội qua nhiều thời kỳ đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng và anh dũng của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Qua những câu chuyện đầy xúc động cũng góp phần làm sáng tỏ sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh và của cả dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. và những hoạt động tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia cùng nhân dân sản xuất, rà phá bom mìn... của các chiến sỹ trong thời bình đã làm sáng rõ hơn hình ảnh cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Chương trình là dịp để nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang bày tỏ tình cảm trân trọng, tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của quân đội. Thông qua đó, thế hệ trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước cũng như nhận thức rõ hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân VN qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Hải Anh