Hướng tới Đại lễ 1000 năm ThăngLong - Hà Nội và kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Trung đoàn Liên khu 1 Anh hùng (Trung đoàn Thủ đô) (6-1-1947 - 6-1-2010), từ ngày 6 đến 14-1-2010, tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, gần 70 đại biểu của Ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu 1 Hà Nội, Nha Trang (Khánh Hòa), biệt động Sài Gòn - Gia Định, Đà Nẵng… đã tổ chức mít tinh ôn lại truyền thống của trung đoàn. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, Trưởng ban liên lạc truyền thống quyết tử Liên khu 1, cho biết: Cuộc họp mặt được Bộ Quốc phòng quan tâm giúp đỡ, các doanh nghiệp tài trợ trở thành hoạt động cấp Nhà nước nhằm quảng bá thành tích 60 ngày đêm chiến đấu, của trung đoàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Trung đoàn Thủ đô, với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, như thư khen của Bác Hồ: “Các chú giữ được một tháng là đã thắng lợi, kéo dài được hai tháng là đại thắng lợi”.

PV