Tỉnh đã lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch liên ngành giữa Hội CCB và Ban ATGT. Các cấp Hội trong tỉnh chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo ATGT lập kế hoạch hướng dẫn về công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, lồng ghép với chương trình thời sự, chính sách, giáo dục pháp luật để phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương về ATGT, về chủ trương giải tỏa mở rộng quốc lộ 1A, quốc lộ 19, xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình “xây dựng nông thôn mới” là việc làm được chú trọng thường xuyên… Riêng năm 2013, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền thời sự, lồng ghép với tuyên truyền pháp luật về ATGT cho trên 35.000 lượt người nghe. Cơ quan Thường trực Tỉnh hội hằng năm đã sắp xếp công việc hợp lý, để trực tiếp đến từ 60-80 cơ sở Hội xã, phường, thị trấn, tuyên truyền cho từ 9.000 - 10.000 lượt cán bộ, hội viên CCB, CQN và nhân dân.
Thông qua sinh hoạt, các tổ chức Hội đã đọc báo Đảng, báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB… để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo đảm ATGT ngay trên địa bàn dân cư. Vận động hàng nghìn CCB tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT với các chủ đề: “Hiến kế trong công tác bảo đảm ATGT” do Công an tỉnh và Ban ATGT tỉnh phát động. Hằng năm các Huyện, Thị, Thành hội nhất là những địa bàn trọng điểm về giao thông phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức sinh hoạt bằng hình thức “sân khấu hóa” để tuyên truyền vận động CCB, CQN và nhân dân nâng cao ý thức tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Năm 2013, đã tổ chức ở 3 xã, phường, thị trấn của huyện Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn thu hút đông đảo người tham dự.
Hội CCB nhiều nơi đã xây dựng được những mô hình có hiệu quả như An Nhơn có phong trào “4 không” (không phạm tội, không vi phạm ATGT, không vi phạm tệ nạn xã hội, không sinh con thứ ba); Hội CCB phường Lê Lợi (Quy Nhơn), xã Cát Tường (Phù Cát), xã Nhơn Tân (An Nhơn), Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn)… có mô hình “Đoạn đường CCB tự quản”; Hội CCB phường Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn) thành lập tổ CCB “Ứng cứu, trợ giúp tai nạn giao thông”; Hội CCB phường Trần Quang Diệu (Quy Nhơn) có phong trào “CCB gương mẫu, nòng cốt xây dựng tuyến đường xanh, sạch, an toàn…”.
Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên để có kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục CCB và nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình CCB giữ gìn trật tự ATGT; tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới trong đó có việc hiến đất, hoa màu cây trái, góp công, góp của… để làm đường giao thông nông thôn; chủ động thực hiện tốt chương trình phối hợp chặt chẽ hơn với Ban ATGT tỉnh về “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT” giai đoạn 2014-2019 là những định hướng phấn đấu thời gian tới của CCB Bình Định.
Bài và ảnh: Xuân Thưởng