Ông bố cứ bắt con học đàn ghita mặc dù thằng bé không có năng khiếu và không thích hát. Một hôm có người hát xẩm ôm đàn vừa đi vừa hát qua nhà. Thằng bé liền nói với mẹ: -Bây giờ con mới hiểu, thì ra bố rấ lo xa...chuẩn bị cho con cái nghề để mai này sinh sống.! Hiện Đại