Báo CCB Việt Nam số 952, ra ngày 31-1-2013 đăng bài “Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng: Cần xem xét lại quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Bích Vân”. Sau khi báo đăng, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc. Ngày 7-5-2013, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân.

Xin tóm tắt lại vụ việc như sau: Ngày 14-11-2012, do có sự bất đồng ý kiến giữa bà Vân và bác sĩ Trưởng khoa Phụ sản Nguyễn Công Thìn trong việc thuyên chuyển hộ sinh Ái Sa nên ngày 15-11-2012, tại cuộc họp giao ban bệnh viện, bác sĩ Thìn đã đề nghị thay hộ sinh trưởng (HST) khoa Phụ sản.

Xuất phát từ sự đề nghị của bác sĩ Thìn, Giám đốc bệnh viện đã quyết định thành lập tổ kiểm tra để xác minh vụ việc. Sau khi có kết quả của tổ kiểm tra, ngày 13-12-2012, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Bá Hy đã ra thông báo không bổ nhiệm lại chức vụ HST đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân, ngày 3-1-2013 ra quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân với hình thức cảnh cáo và sau đó bà Vân bị điều chuyển sang làm việc tại khoa Cấp cứu, không đúng với chuyên môn được đào tạo.

Không đồng tình với quyết định kỷ luật cũng như sự điểu chuyển công tác của Giám đốc bệnh viện Nguyễn Bá Hy, bà Vân đã gửi đơn khiếu nại các quyết định đó của ông Hy lên Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7-5-2013, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-SYT về việc giải quyết đơn khiếu nại lần hai bổ sung của bà Nguyễn Thị Bích Vân về việc xem xét lại thông báo không bổ nhiệm, quyết định kỷ luật và quyết định thuyên chuyển công tác của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng:

  • Thu hồi quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân.

  • Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, ngày 13-5-2013 Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Nguyễn Bá Hy ký liền 3 văn bản. Cụ thể: Quyết định về việc thu hồi quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Vân do ông Hy ký ngày 3-1-2013 như đã nêu trên. Quyết định về việc thu hồi, quyết định điều động đối với bà Vân do ông Hy ký ngày 7-1-2013. Thông báo về việc thu hồi, thông báo không bổ nhiệm lại chức vụ HST đối với bà Vân cũng do ông Hy ký ngày 13-12-2012.

Như vậy, việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Bích Vân với hình thức cảnh cáo đã hoàn toàn bị hủy bỏ, bà Vân đã được trở lại làm việc ở khoa Phụ sản nhưng chức vụ HST thì vẫn chưa được khôi phục lại! Bà Vân cho biết, Ban giám đốc sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để khôi phục lại chức vụ HST của bà.

Được biết, trong những ngày qua, dư luận tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đang nóng lên từng ngày về sự việc bà Nguyễn Thị Bích Vân bị kỷ luật rồi lại hủy bỏ quyết định kỷ luật. Điều này làm cho trên 600 cán bộ, công nhân viên của bệnh viện bị nao núng tinh thần về phương cách lãnh đạo, điều hành của Ban giám đốc bệnh viện. Chắc chắn sẽ có nhiều người đặt câu hỏi: Nhân viên vi phạm thì bị kỷ luật, lãnh đạo làm sai sẽ ra sao? Câu hỏi này xin gửi đến lãnh đạo Sở Y tế và các cơ quan hữu quan tỉnh Lâm Đồng.

Dương Quốc