Các chiến sĩ đó là:

  • Vũ Văn Sáng, Trung đoàn 42; quê quán: phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hi sinh tháng 3-1947 tại Kiến An, Hải Phòng.

  • Nguyễn Văn Điểu, Trung đoàn 42; quê quán: xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng; hi sinh tháng 10-1951 tại Cống Hò, Duyên Hà, Thái Bình.

  • Ngô Văn Nguyệt, Trung đoàn 42; quê quán: xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng; hi sinh ngày 21-4-1953 tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng, sau trận tập kích thị xã Kiến An đêm 20-4-1953.

  • Phạm Văn Dần, Tỉnh đội Kiến An, quê quán: xã Đại Bản, phường An Dương, TP Hải Phòng; hi sinh khi vượt sông sang Tiên Lãng đêm 20-4-1953, sau trận tập kích thị xã Kiến An.

Cục Chính sách, TCCT, Bộ Quốc phòng; Cục Người có công, Bộ LĐ-TBXH đã có Công văn hướng dẫn và trả lời CCB Đàm Minh. Ngày 24-8-2011, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 4945/UBND-VX gửi Bộ CHQS và Sở LĐ-TBXH TP Hải Phòng: “Chuyển Bộ CHQS TP chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TBXH và các địa phương liên quan kiểm tra, xác minh cụ thể, có biện pháp giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện và trả lời người có đơn”.

Việc kiểm tra xác minh, giải quyết đơn đề nghị công nhận liệt sĩ cho 4 trường hợp là bộ đội hi sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến nay CCB Đàm Minh vẫn chưa được các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng trả lời.

BAN BAN ĐỌC