** Sắp đặt kế hoạch?

** Mảnh đất của gia đình bà Nguyễn Thị Phương, ông Ngô Trí Dũng (là CCB, thương binh 4/4) đang sử dụng vốn của Công ty Thương mại Diễn Châu. Ngày 30-9-1993, Công ty Thương mại Diễn Châu và UBND xã Diễn Kỷ lập biên bản cho hợp thức hoá cho những hộ gia đình đã mua nhà hoá giá của công ty để được sử dụng lâu dài, trong đó diện tích đất ở của gia đình bà Nguyễn Thị Phương. Ngày 29-3-1996, UBND huyện Diễn Châu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ bà Phương với diện tích 207m2 tại Thửa đất số 631, Tờ bản đồ số 10. Ngày 20-4-1996, UBND xã Diễn Kỷ lập biên bản bàn giao sổ đỏ cho hộ bà Phương. Năm 1998, UBND xã Diễn Kỷ lập bản vẽ quy hoạch khu đất Công ty thương nghiệp Diễn Châu cũ mà một số dân đã mua năm 1996. Tuy nhiên, bản vẽ quy hoạch ngày 5-8-1998 của xã Diễn Kỷ không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ là do UBND xã Diễn Kỷ tự vẽ và đóng dấu.

Câu chuyện rắc rối bắt đầu từ ngày 15-8-1999, khi ông Hồ Ngọc Hoà, Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ viết giấy gửi ông Ngô Trí Dũng (chồng bà Phương) với nội dung "Số diện tích đất ở khu vực xã còn thừa 1,5 m chưa sử dụng. Nay theo đơn hoàn cảnh của chị Châu, mong thầy giúp xã cho mượn số diện tích còn thừa 1m tiếp để tiện mở công trình phụ theo quy định của xã. Chỉ sử dụng tạm, không chuyển nhượng, mong thầy giúp đỡ”. Ngay sau đó, ông Hoà viết giấy giao cho ông Trương Sỹ Hoàn, cán bộ thuỷ nông, trực tiếp gặp xử lý, bàn bạc cụ thể, có văn bản thoả thuận với ông Dũng”.

Theo sự chỉ đạo của ông Hoà, các ông Trương Sỹ Hoàn, Cao Xuân Chinh (trưởng công an xã năm 1999), Trương Sỹ Vang (cán bộ địa chính năm 1999) đã trực tiếp đến gia đình bà Phương để mượn 1m đất chiều rộng bám đường 538 và thu hồi 1,5m chiều rộng bám đường 538 (theo bản vẽ quy hoạch ngày 5-8-1998 của xã Diễn Kỷ thì 1,5m đất đó đã quy hoạch đường, mương thoát nước) để giao cho hộ bà Châu sử dụng từ đó đến nay.

Mặc dù đã ghi rõ "chỉ sử dụng tạm, không chuyển nhượng", nhưng ngay sau khi "mượn" được đất của bà Phương, UBND xã Diễn Kỷ đã bán trái thẩm quyền cho bà Châu với số tiền 3 triệu đồng.

** Thanh tra tìm ra sai trái…

** Theo "Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát" của Tổ công tác liên ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An ngày 22-7-2010, diện tích đất của hộ bà Châu không được phản ánh trong Bản đồ địa chính của xã Diễn Kỷ từ năm 1997 đến nay. Thế nhưng, sau khi “mượn” và thu hồi đất của bà Phương (2,5m đất bám mặt đường 538), cộng với diện tích đất hộ bà Châu đang thuê, UBND xã Diễn Kỷ vẫn lập hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho hộ bà Châu?

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An: Việc UBND xã Diễn Kỷ cắt 1,5m giao cho bà Châu trong khi chưa có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền là trái Điều 28 Luật Đất đai năm 1993. Việc cấp sổ đỏ trước khi giao đất cho hộ bà Phương là do lỗi của cơ quan có thẩm quyền, không phải lỗi của người sử dụng đất, do đó không thể phủ nhận tính pháp lý của biên bản bàn giao QSDĐ ngày 20-4-1996".

Khi kết luận diện tích hiện trạng của bà Phương đang sử dụng là 197,7m2, chỉ thiếu 2,25m2 so với diện tích ghi trong sổ đỏ (200m2, thực tế là 207m2), UBND huyện Diễn Châu đã phớt lờ một thực tế là vào năm 1999 (thời điểm sau khi UBND huyện Diễn Châu cấp lại sổ đỏ cho bà Phương), bà Phương đã mua đất gắn liền với 3 gian nhà của hộ bà Trương Thị Hợi khoảng 60m2. Từ đó, tổ công tác kết luận đất bà Phương vẫn còn thiếu khoảng 62m2; việc thanh tra huyện Diễn Châu chưa căn cứ vào ranh giới tứ cận ghi rõ trong biên bản bàn giao đất mà chỉ căn cứ vào diện tích đất qua các lần đo và danh sách đề nghị của xã Diễn Kỷ là chưa hợp lý và thiếu tính thuyết phục.

** "Điếc”… không nghe cấp trên!

** Sau khi thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát khiếu nại của công dân, ngày 22-7-2010, Thanh tra tỉnh đã có công văn số 457/CV/TTR báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, nêu rõ: Toàn bộ khu đất Công ty Thương mại bàn giao lại cho UBND xã Diễn Kỷ hợp thức hoá QSDĐ cho các hộ, trong đó có hộ bà Phương năm 1996 không thuộc đất hành lang giao thông đường 1A và đường 538. Việc ông Hồ Ngọc Hoà viết giấy ngày 15-8-1999 để mượn đất, thu hồi đất là không đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Bản vẽ quy hoạch do UBND xã tự lập ngày 5-8-1998 chưa được UBND huyện phê duyệt nên không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc thu hồi đất của bà Phương.

Ngày 9-8-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 4844/UBND-KT, nêu rõ "Thống nhất với nội dung báo cáo và đề nghị của Thanh tra tỉnh: Giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu căn cứ Văn bản số 475CV/TTR ngày 22-7-2010 của Thanh tra tỉnh để tổ chức kiểm tra, xác minh, bổ sung những thiếu sót trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương; kết luận lại và sửa đổi nội dung đã giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương (quyết định giải quyết lần 2) cho phù hợp với kết quả kiểm tra, xác minh nói trên (nếu có căn cứ)”. UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kết quả thực hiện báo cáo chậm nhất đến ngày 10-9-2010. Thế nhưng, đến nay UBND huyện Diễn Châu vẫn chưa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An.

Sự việc đã rõ, nhưng UBND huyện Diễn Châu vẫn không giải quyết, gây bức xúc cho dư luận. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần có biện pháp kiên quyết làm rõ trách nhiệm những cá nhân làm công tác tham mưu cho UBND huyện Diễn Châu, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của công dân, dẫn đến khiếu kiện kéo dài không đáng có.

Quốc Hưng