Hoạt động của Ban liên lạc đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội đánh giá cao, đặc biệt là luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể ở khắp các địa phương trong cả nước. Ngày 19-12-2011 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt với 30 đại biểu của ba thế hệ chiến sĩ "quyết tử" Trung đoàn Thủ đô tại Phủ Chủ tịch. Đồng chí Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh, với chiến thắng lịch sử cách đây 65 năm, quân dân Thủ đô đã hoàn thành vẻ vang sứ mệnh, giữ vững Hà Nội suốt 2 tháng, tạo điều kiện để cả nước bảo toàn lực lượng, giành toàn thắng sau 9 năm kháng chiến trường kỳ. Chủ tịch nước nêu rõ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” không chỉ là niềm tự hào mà còn là tài sản vô giá của Tổ quốc, cổ vũ, động viên con em các dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau.

Những năm qua, việc thành lập Ban liên lạc đã đáp ứng được nguyện vọng của các thế hệ chiến sĩ được họp mặt để cùng nhau ôn lại truyền thống “quyết tử” của trung đoàn. Không ai có thể quên lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của những chiến sĩ quyết tử Trung đoàn Thủ đô vang lên như sóng dậy tại rạp hát Tố Như (số 27 Hàng Bạc) và trước mỗi lần làm nhiệm vụ ôm bom ba càng diệt xe tăng địch, họ đều được đồng đội làm lễ truy điệu sống và “được” dự lễ truy điệu của chính mình...

Những chiến sĩ của 60 ngày đêm khói lửa năm xưa, nay đều đã tuổi cao, sức yếu, nhưng vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nghĩa của Ban liên lạc và luôn nêu gương sáng phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, tiếp tục cùng các thế hệ con cháu xây dựng Thủ đô, đất nước văn minh, giàu mạnh.

Đoàn Anh Hải