Sau khi kiểm tra các nội dung yêu cầu mà đoàn đã gửi trước cho Hội CCB phường. Đồng chí trưởng đoàn đã kết luận: Các chế độ công tác, sinh hoạt , báo cáo thể hiện được đầy đủ và có nề nếp tốt. Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác lãnh đạo đối với Hội CCB phường và các hoạt động xã hội khác, được Đảng ủy đáng giá cao. Trong công tác chăm lo cho hội viên, Hội phường đã thực hiện có hiệu quả công tác chă lo cho hội viên khi ốm đau, khi qua đời, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ cuối năm 2010, Hội không còn hội viên trong diện xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí của Thành phố đề ra.

Hội không có đơn thư khiếu kiện, không có hội viên và con em hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nam xã hội, không có con em nghiện ma túy.

Công tác Hội