Ngày 25-4-2019 đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, Trưởng ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị tại Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam. Tiếp và làm việc với Đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và cán bộ cơ quan T.Ư Hội.

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam Báo cáo Tổng kết đã nêu bật kết quả triển khai thực hiện Kết luận 62-KL/TW (Kết luận 62) của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt độngcủa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương; trực tiếp là Ban Dân vận T.Ư và MTTQ Việt Nam,  trong 10 năm thực hiện Kết luận 62, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; tuyệt đại đa số CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Hội CCB Việt Nam đề nghị Đảng và Nhà nước cần sớm ban hành thống nhất cơ cấu, tổ chức và biên chế của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Vì hiện nay mô hình tổ chức của các cấp Hội ở các địa phương không thống nhất, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội; có cơ chế, hay thiết chế trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp để thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; các cấp ủy Đảng và người đứng đầu thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân…

Sau khi nghe nhiều ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai phát biểu đánh giá cao chất lượng hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong nghiêm túc, gương mẫu thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị; Hội đã đề ra chương trình hành động rất thiết thực, hiệu quả xoay quanh Chủ đề “CCB gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí cũng mong rằng Hội CCB Việt Nam luôn luôn phấn đấu, tiên phong trong hệ thống chính trị - xã hội góp phần tô thắm đậm hơn nữa bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhật Huy