CCB Quảng Trị trong lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ mới được quy tập về quê hương.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tìm kiếm quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) giai đoạn 2016-2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã khẳng định: “Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân; với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong những năm qua, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ TKQT và xác định danh tính HCLS trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, giai đoạn 2016-2018, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ TKQT... hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ tiếp tục được triển khai sâu rộng từ T.Ư đến địa phương, cơ sở xã, phường và nhân dân, đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và T.Ư Hội CCB Việt Nam đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả TKQT; chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương ký chương trình phối hợp với Hội CCB cùng cấp. Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ TTTT khai trương, khai thác và sử dụng Website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên rõ rệt, thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội; nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

Tổng kết giai đoạn 2016-2018, toàn quốc TKQT được 5.886 HCLS (trong nước 2.670, Lào 854, Campuchia 2.362). Cơ quan chức năng xác định danh tính 759 trường hợp HCLS còn thiếu thông tin (bằng phương pháp thực chứng 284 HCLS; bằng phương pháp giám định ADN 475 trường hợp).

Mục tiêu cụ thể mà Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề ra trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu mỗi năm TKQT được 1.500-2.000 HCLS; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 HCLS; giám định ADN xác định danh tính khoảng 300 HCLS. Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc. Hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN, các cơ sở giám định ADN đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ…

Để đạt được các mục tiêu đó, trong thời gian tới, cần thực hiện yêu cầu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các thiết chế, phương tiện truyền thông nhằm làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác TKQT và xác định danh tính HCLS; thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515 với Hội CCB, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân, nhất là các CCB tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp tham gia TKQT và xác định danh tính HCLS.

Quang Vinh