Hội nghị là cơ hội để Cao Bằng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình.
Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nhân, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức từ trong và ngoài nước đến với Cao Bằng với phương châm: “Hãy coi Cao Bằng như quê hương thứ hai, như ngôi nhà chung để cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh dựng xây những giá trị mới; cùng kiến tạo những “sân chơi” lành mạnh, minh bạch và công bằng - là nơi mà các thành phần tham gia đều được hưởng những lợi ích chính đáng”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nêu ra 3 hướng đi chính cho phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng bao gồm: Dịch vụ du lịch; nông nghiệp lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao và kinh tế cửa khẩu.

Về du lịch, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần đặc biệt coi trọng theo hướng đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang bản sắc Cao Bằng, đưa những di sản văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt phục vụ cho quốc kế dân sinh, đặc biệt là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và hơn 215 di tích được xếp hạng. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Cao Bằng phát triển thương hiệu du lịch miền núi cho Việt Nam.

Về phát triển nông lâm nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng gợi ý tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp dựa trên ba trụ cột gồm: Sản xuất theo mô hình hữu cơ, sạch; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến và liên kết chuỗi giá trị và liên kết cụm ngành. Đặc biệt, Thủ tướng gợi ý Cao Bằng tập trung phát triển ngành xuất khẩu gỗ rừng trồng - một mặt hàng xuất khẩu chủ lực và là thế mạnh của Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường để định hướng nâng cao chất lượng hàng hóa.

Về phát triển kinh tế cửa khẩu, Thủ tướng đề nghị tỉnh: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thúc đẩy hoà bình, hợp tác cùng phát triển, hai bên cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau. Đề cao hợp tác thương mại xuyên biên giới, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc - đông dân nhất thế giới. Cao Bằng phải thấy được cơ hội chiến lược của mình trong đó.

Đức Tuân