Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan hệ với cấp ủy, chính quyền ba xã Minh Hạc, Ấm Hạ và Hương Sạ cùng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm vững tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị để phối hợp giải quyết tốt các quan hệ giữa đơn vị và địa phương; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lói, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Trong trận lụt năm 2008, tiểu đoàn dùng xe các loại chở 260m3 đất đá từ đồi xa ra mặt quốc lộ 320 đắp chống tràn đoạn đường dài 4km trong 28 giờ; đồng thời phân công 64 cán bộ chiến sĩ ăn nghỉ tại chỗ để xử lý tình huống bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân. Tiểu đoàn phối hợp với Hội CCB, Đoàn thanh niên dùng xe cơ giới san lấp hơn 50 giờ cùng với công lao động nâng cấp 4,5km đường liên thôn tại xã Minh Hạc. Năm 2009, với công trình “Vì tương lai con em chúng ta”, đơn vị giúp trường Mầm non xã Ấm Thượng 80 ngày công san ủi 20m3 đá, đổ 620m3 bê tông làm sân và đường của trường. Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Tiểu đoàn cùng Đoàn thanh niên xã Minh Hạc mở chiến dịch “Vụ mùa Đông Xuân” với 100 ngày công đào đắp gần 2.000m kênh mương dẫn nước vào đồng. Đơn vị còn phối hợp với Hội CCB, Nông dân, Phụ nữ... tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo nên không khí sôi nổi trên khắp các làng quê. Tiểu đoàn nhiều lần được UBND huyện Hạ Hòa, Lữ đoàn N43 và Quân khu 2 khen thưởng, qua đó xây dựng được tình đoàn kết quân dân ấm áp.

Bài và ảnh: Hải Đường