Từ năm 1994 đến nay, anh là Đảng uỷ viên và trải qua bao công tác, trên bất cứ vị trí nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Điều trân trọng là phong cách làm việc, quan hệ cuộc sống của anh luôn cởi mở chân thành, được mọi người tin yêu quý mến; trong công việc thì năng động sáng tạo, các phương án kế hoạch bảo vệ TT ATXH, giải quyết các vụ việc kịp thời nhanh gọn. Với cương vị là người đứng đầu, anh nêu gương sáng, xây dựng các mô hình dòng họ, cụm dân cư, khu dân cư an toàn. 15 năm công tác, anh có 9 năm liền (từ năm 2004 đến năm 2012) là chiến sĩ thi đua.
TRẦN VĂN NGỮ