Những tháng năm quân ngũ, hầu hết thời gian lại ở trong một đơn vị đặc công, chính môi trường đầy thử thách gian khó ấy đã tôi luyện Nguyễn Trọng Hùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Từ đó đến nay, khi giữ chức Bí thư chi bộ, lúc làm tổ trưởng dân phố, 19 năm liên tục hai vị trí ấy cứ hoán đổi nhau đối với anh. Nhiều nhiệm kỳ đại hội, nhiều cuộc họp dân phố, Nguyễn Trọng Hùng thành khẩn đề nghị chi bộ và bà con cho nghỉ nhưng được chấp thuận mà thay vào đó là những lời động viên, cổ vũ hết sức chân thành, thế rồi anh lại nhận nhiệm vụ. Phải nói công việc thường ngày diễn ra ở cơ sở. việc nào, cuộc họp nào , ở hai vị trí bí thư, tổ trưởng tổ dân phố đều không vắng bóng anh.

Với việc công, Nguyễn Trọng Hùng luôn nhiệt tình, chu đáo, không phụ lòng tin của tổ chức và bà con. Với việc nhà anh là người chồng, người bố mẫu mực. Cả hai con của anh đều qua đại học, công tác tiến bộ trưởng thành, trong nhà luôn thuận hòa êm ấm.

CTH